Belaunaldien arteko Elkartasunaren eta Lankidetzaren Europako Eguna

Apirilaren 29an Belaunaldien arteko Elkartasunaren eta Lankidetzaren Europako Eguna ospatzen da; data hori 2009tik aurrera ezarri zen, hain zuzen, Adinekoen Europako Plataformari eta European Youth Forum-i esker.

Egun hori ospatzearen helburua adinekoei inklusioa eta parte-hartzea ahalbidetzea da, egungo gizarteari ekarpena egin diezaioten eta, horrela, belaunaldien arteko elkartasun handiagoa lortzen lagun dezaten.

Belaunaldien arteko bizikidetza gizarteratzeko

Belaunaldien arteko bizikidetza, adinekoak barne hartzeko modu gisa, Europako iparraldeko herrialde batzuek hartutako politika da, non gazteen eta adineko pertsonen arteko bizikidetza handiagoa bilatzen den.

Bi belaunaldiek elkar elikatzea eta bakoitzaren onena ematea bilatzen da.

Gaur egun, oso mundu bizkorrean bizi gara. Teknologia berriek atzean utzi dituzte antzina jakinduria zutenengandik jasotako ohitura eta tradizio asko, gaur egun tamalez alde batera utzi ditugunak. Hala ere, oraindik ez da berandu nagusien jakintzak gizartearentzat duen balioa berreskuratzeko.

Belaunaldien arteko bizikidetzaren onurak

Belaunaldien arteko bizikidetzak onura handiak ekar diezazkieke adineko pertsonei, besteak beste:

  • Pertsonek kidetasun- eta inklusio-zentzua pizten laguntzen du.
  • Ongizate fisiko, psikologiko eta emozionala areagotzen du.
  • Autoestimua eta bizitzaren plazerraz gozatzen jarraitzeko gogoa areagotzen ditu.
  • Gauza berriak ikasteko gogoa eta motibazioa areagotzen ditu.
  • Bizitza sozialean dinamismo eta integrazio handiagoa lortzen laguntzen du.
  • Bere potentzialak eta trebetasun pertsonalak optimizatzen ditu.
  • Belaunaldi berriei bere esperientzia eta ezagutza guztiak transmititzen laguntzen die.

Osasunaren Mundu Erakundearen zeregina adinekoen integrazioan

Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, adinekoek gizartean duten rola aldarrikatu behar da. Adin jakin batera iristeak ez du esan nahi existentziaren amaiera, ezta gizakien balioa ere; izan ere, zahartzearen gakoa rol parte-hartzailea betetzen jarraitzea da, heldutasun duina eta barneratzailea lortzeko.

Ildo horretan, pertsona horiek aktibo jarraitu ahal izateko baldintzak sortu behar dira, eta kultura-, jolas- eta gizarte-jarduera ugari egin ahal izango dituzte, bai eta jarduera horiek beren gaitasunetara eta interesetara egokitu ere.

Nola ospatu Belaunaldien arteko Elkartasunaren eta Lankidetzaren Europako Eguna?

Data hau aproposa da gure bizitzetan nolabait mugarri izan diren pertsona guztiei omenaldia egiteko. Adineko helduak dira aitorpen handiena merezi duten pertsonak, beren bizitzaren zati handi bat familia-balioak sustatzen eman dutelako eta belaunaldi berrientzat ondare izan direlako.